Ramaş A.Ş Hilvan Yem

İnönü Cad. No: 57 - Hilvan / ŞANLIURFA

1
0

Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz; 1995 yılında sanayileşmeye adım atmış, özelleştirme idaresinden satın almış olduğu HİLVAN YEM FABRİKASI'nı bir marka haline getirerek  kaliteli karma yem üretimi ile ülke hayvancılığına kazandırmayı başarmıştır.

  Son teknoloji ile modernize edilen yem fabrikamız 82 dönüm alan üzerine kurulu ve 230.000 Ton/yıl yem üretme kapasitesine sahiptir. İnce ve pelet formlarında olmak üzere Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı (kümes hayvanı) yemleri ile diğer tüm çeşit özel yemler'i üretebilmektedir.

           GAP bölgesinin tarımsal sulamaya açılması ile beraber özellikle ülkemiz üretim açığı bulunan ve ithalatına milyon dolarlar ödenen mısır ve mısır tarımının gelişmesi için çalışmalar yapılmış, bölge üreticisine makine, tohum ve teknik destek sağlanarak üretim ivmesi kazandırılmış ve bu alanda yatırımlara girilmiştir. Yapılan yatırımlar şirketimiz özsermayesi ile karşılanmış olup, Devlet yatırım teşvik destekleri kullanılmamıştır.

2001-2005 ve 2011 yıllarında faaliyete alınan MISIR KURUTMA ve DEPOLAMA TESİSLERİ' miz 100 Ton/saat kurutma ve 46.500 ton depolama kapasitesine sahiptir. Mısır hasat sezonunda doğrudan üreticilerden alınan mısırlar depolanmakta ve yem fabrikamız üretim ihtiyacı fazlası ise iş partnerlerimize pazarlanmaktadır. 


 

POLİTİKAMIZ ;

* ''Kalitede Süreklilik Güvencemizdir'' ilkesi ile her koşulda müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak

* Toplumsal yükümlülüklerimizi iyi algılamak ve karşılamak

* Sektörümüzle ilgili gelişmelere öncülük etmek

* Ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmek

     VİZYONUMUZ;

* Hizmet ve Kalite sürekliliği ile sektörde liderlik

     HEDEFİMİZ

* Sosyal sorumluluk, programlı, istikrarlı ve katılımcı, ülke kalkınma mücadelesi ilke ve duygusu ile hareket etmek

* Müşterileriyle ekip ruhu entegrasyonu oluşturulması yaklaşımıyla ortak görüş ve tarafların çıkarlarını gözeten, çevre ve insan sağlığına önemle beraber tüketici haklarını gözetleyerek topluma faydalı olmak.

* Yasal,etik ve saygı kuralları çerçevesinde dürüstlük anlayışı ile hizmet kalitesinden ödün vermeden  büyümeyi ve sektöründe pazar lideri olmayı kendine hedef seçmiştir. Hedef vizyonumuz  yalnızca bir felsefe değil, nasıl büyüyeceğimizin de temelidir.

     MİSYONUMUZ

* Verilen önem çerçevesinde insan kaynağına yatırımla kalifiye eleman yetiştirip sektör gelişiminde öncü ve etkin olmak, daha çok istihdam yaratma mücadelesi ile ülke ve topluma değer sağlamaktır.

     DEĞERLERİMİZ

* Toplumsal sorumluluk taşıyan ve sorumluluğunu yerine getiren

* Emeğe saygılı; çalışanları arasındaki ilişkilerde karşılıklı güven ve sorumluluk

* İnsan haklarına saygılı, her türlü terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve
sömürünün karşısında 

* Eşitlik ve adaletten yana; zulmün her türlüsünü reddeden

* Dini, ahlâki ve manevi değerlere saygılı,

* Çalışkan,dürüst,yaratıcı,yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışı

* Takım çalışmasına önem veren 

* Tüketici haklarını gözetleyen

* Ürünün ihtiyaca uygunluğuna riayet

* Satış ve sonrasında müşteri memnuniyeti

* Kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelişmek

* Ve Tavsiye edilebilir olmak